Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος από απαιτήσεις τρίτων (πελατών), για σωματικές βλάβες, θάνατο ή και υλικές ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν συνέπεια εσφαλμένης παρασκευής φαρμάκων ή λανθασμένης πώλησης, με βάση την ιατρική συνταγή.

 

Παρεχόμενες καλύψεις A B
Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο & ομαδικό ατύχημα 50.000 € 100.000 €
Υλικές ζημιές κατ' ατύχημα 25.000 € 50.000 €
Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της ασφάλισης 100.000 € 200.000 €

 

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα Α Β
Φαρμακοποιού 70 € 120 €
Βοηθού Φαρμακοποιού 25 € 40 €

 

Προϋποθέσεις - Διευκρινήσεις:

  • Ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε υλική ζημία 200.-€.
  • Για την κάλυψη της αστικής ευθύνης εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ απαιτήσεις, εισπράττεται επασφάλιστρο 25% επί του συνολικού ασφαλίστρου.
  • Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την Εταιρία.
  • Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με την κάλυψη επαγγελματικής νομικής προστασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα έξοδα που απορρέουν συνεπεία των παραπάνω επιπτώσεων όπως π.χ. δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων, κλπ...

Ζητηστε τη δικη σας προσφορα ασφαλισης! Πατηστε εδω

Newsletter

Εγγράφοντας στο newsletter μας, θα μπορείτε να λαμβάνετε τελευταία νέα και ασφαλιστικές προσφορές για υγεία, κατοικία και αυτοκίνητο .

Τελευταία Νέα

Το γραφείο μας

lightboxlightboxlightbox

Που θα μας βρείτε

Λάρισα

Β' Σώματος Στρατού 14
(Πλατεία Νεάπολης)
Τηλέφωνο: 2410 538328
Φαξ: 2414 002392
Email: info@bochoris.gr