Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ιατρού για τις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράληψη του ιατρού κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
  • Λάθη ή και παραλήψεις κατά την εκτέλεση των οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του ασφαλιζόμενου ιατρού.
  • Ατυχήματα που προκλήθηκαν από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού.
  • Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με την κάλυψη επαγγελματικής νομικής προστασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα έξοδα που απορρέουν συνεπεία των παραπάνω επιπτώσεων όπως π.χ. δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων, κλπ...

  

Παρεχόμενες καλύψεις Α Β Γ
Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο & ομαδικό ατύχημα 150.000 € 300.000 € 450.000 €
Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά ειδικότητα Α Β Γ
Χειρουργοί, Γυναικολόγοι, Ορθοπεδικοί & Καρδιολόγοι 520 € 870 € 1.020 €
Λοιπές ειδικότητες 360 € 500 € 720 €
v

Ζητηστε τη δικη σας προσφορα ασφαλισης! Πατηστε εδω

Newsletter

Εγγράφοντας στο newsletter μας, θα μπορείτε να λαμβάνετε τελευταία νέα και ασφαλιστικές προσφορές για υγεία, κατοικία και αυτοκίνητο .

Τελευταία Νέα

Το γραφείο μας

lightboxlightboxlightbox

Που θα μας βρείτε

Λάρισα

Β' Σώματος Στρατού 14
(Πλατεία Νεάπολης)
Τηλέφωνο: 2410 538328
Φαξ: 2414 002392
Email: info@bochoris.gr