Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου που μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος της οικοδομής, για σωματικές βλάβες, θάνατο ή/και υλικές ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους όπως σε επισκέπτες, περαστικούς κλπ, κατά τη διάρκεια ανέγερσης της οικοδομής.

 

Παρεχόμενες καλύψεις A B
Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο 50.000 € 100.000 €
Υλικές ζημιές κατ' ατύχημα 25.000 € 50.000 €
Ομαδικό ατύχημα 80.000 € 150.000 €
Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της ασφάλισης 100.000 € 200.000 €

 

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε ευρώ
(οι συντελεστές εφαρμόζονται επί του πραγματικού προϋπολογισμού της αξίας του έργου)
A B
Για έργα με πραγματικό προϋπολογισμό έως 500.000 ευρώ 1,40 ‰ 2.20 ‰
Για έργα με πραγματικό προϋπολογισμό άνω των 500.000 ευρώ 1,20 ‰ 2,00 ‰

 

Επασφάλιστρα
(οι συντελεστές εφαρμόζονται επί των ασφαλίστρων που θα προκύψουν από τον ανωτέρω προϋπολογισμό)
A B
Επασφάλιστρα για την κάλυψη της κατεδάφισης επιπλέον 20 % 20 %
Επασφάλιστρα για την κάλυψη της πρόκλησης ζημιών σε όμορα κτίρια επιπλέον 20 % 20 %
Επασφάλιστρο για την κάλυψη της εκσκαφής επιπλέον 20 % 20 %
Επασφάλιστρο για την κάλυψη της αστικής ευθύνης εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ απαιτήσεις 15 % 15 %

 

Ελάχιστα Ετήσια μικτά εφαρμοστέα ασφάλιστρα σε ευρώ A B
  200,00 € 300,00 €

 

Προϋποθέσεις -Διευκρινίσεις:

  • Ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά ποσοστό 5 % επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο όριο τα 300,00 ευρώ
  • Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τον πραγματικό προϋπολογισμό του έργου.
  • Για τον προϋπολογισμό του έργου ως ελάχιστο όριο λαμβάνεται το ποσό των 600,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευής εφόσον πρόκειται για κτίριο κατοικιών ή γραφείων. Για άλλες χρήσεις σε συνεννόηση με την Εταιρεία.
  • Εξαιρούνται ζημίες σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, υπόγειες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις.
  • Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την Εταιρεία.

 

Ζητηστε τη δικη σας προσφορα ασφαλισης! Πατηστε εδω

Newsletter

Εγγράφοντας στο newsletter μας, θα μπορείτε να λαμβάνετε τελευταία νέα και ασφαλιστικές προσφορές για υγεία, κατοικία και αυτοκίνητο .

Τελευταία Νέα

Το γραφείο μας

lightboxlightboxlightbox

Που θα μας βρείτε

Λάρισα

Β' Σώματος Στρατού 14
(Πλατεία Νεάπολης)
Τηλέφωνο: 2410 538328
Φαξ: 2414 002392
Email: info@bochoris.gr