Τα ασφαλιστήρια της Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτουν την ευθύνη του ασφαλιζομένου, για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε τρίτους καταναλωτές η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικών προϊόντων.

Ως υπεύθυνοι θεωρούνται:

 • Οι παραγωγοί προϊόντων ή αυτοί που επιθέτουν σε αυτό την επωνυμία τους, το σήμα τους ή κάποιο άλλο διακριτικό γνώρισμα.
 • Οι προμηθευτές προϊόντων με δραστηριότητες που αναφέρονται σε πώληση, μίσθωση, δανεισμό, leasing κλπ..
 • Οι κατασκευαστές προϊόντων, πρώτων υλών ή συστατικών.
 • Οι εισαγωγείς προϊόντων για πώληση, χρηματοδοτική μίσθωση ή απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή, στο πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας.
 • Όσοι παρέχουν υπηρεσίες.
 • Οι διανομείς, δηλαδή όσοι συντελούν στην κυκλοφορία των προϊόντων στο εμπόριο.

Παρεχόμενες καλύψεις:

 • Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημιές κατ' ατύχημα.
 • Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας κατ' έτος.

Ετήσια μικτά ασφάλιστρα - Συνεννόηση με την Εταιρεία

Προϋποθέσεις -Διευκρινίσεις:

 • Σαν ελάχιστο ποσό απαλλαγής, αναλόγως με το σχέδιο ασφάλισης και το είδος του ασφαλιζομένου κινδύνου θα είναι από 750,00 ευρώ- 1.500,00ευρώ.
 • Η απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο για τις Υλικές Ζημιές.
 • Μπορεί να καλυφθεί η αστική ευθύνη εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ απαιτήσεις, με επιπλέον ασφάλιστρο σε συνεννόηση με την εταιρεία.
 • Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρεία.

Ζητηστε τη δικη σας προσφορα ασφαλισης! Πατηστε εδω

Newsletter

Εγγράφοντας στο newsletter μας, θα μπορείτε να λαμβάνετε τελευταία νέα και ασφαλιστικές προσφορές για υγεία, κατοικία και αυτοκίνητο .

Τελευταία Νέα

Το γραφείο μας

lightboxlightboxlightbox

Που θα μας βρείτε

Λάρισα

Β' Σώματος Στρατού 14
(Πλατεία Νεάπολης)
Τηλέφωνο: 2410 538328
Φαξ: 2414 002392
Email: info@bochoris.gr