Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη που θα προκληθεί από τη λειτουργία της κλινικής ή/και του νοσοκομείου για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλεια, σφάλματα ή/και παραλείψεις ιατρών, του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από λανθασμένη εκτέλεση οδηγιών, καθώς και από την χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού ή ακατάλληλων φαρμάκων. Επίσης, καλύπτεται και η αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία προκληθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοσοκομείου ή κλινικής. Ως τρίτοι θεωρούνται οι ασθενείς και οι συνοδοί τους μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κλινική ή/και το νοσοκομείο.

  

Παρεχόμενες καλύψεις  
Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο και ομαδικό ατύχημα 100.000 €
Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της ασφάλισης 200.000 €

 

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα  
Νοσοκομείο ή Κλινική 1.000 €

 

Προϋποθέσεις - Διευκρινήσεις:

  • Εξαιρείται η αστική ευθύνη από πυρκαγιά.
  • Εξαιρείται η αστική ευθύνη πλαστικών χειρουργών.
  • Εξαιρείται η αστική ευθύνη φυσιοθεραπευτών.
  • Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με την κάλυψη επαγγελματικής νομικής προστασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα έξοδα που απορρέουν συνεπεία των παραπάνω επιπτώσεων όπως π.χ. δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων, κλπ...
  • Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την Εταιρεία.

Ζητηστε τη δικη σας προσφορα ασφαλισης! Πατηστε εδω

Newsletter

Εγγράφοντας στο newsletter μας, θα μπορείτε να λαμβάνετε τελευταία νέα και ασφαλιστικές προσφορές για υγεία, κατοικία και αυτοκίνητο .

Τελευταία Νέα

Το γραφείο μας

lightboxlightboxlightbox

Που θα μας βρείτε

Λάρισα

Β' Σώματος Στρατού 14
(Πλατεία Νεάπολης)
Τηλέφωνο: 2410 538328
Φαξ: 2414 002392
Email: info@bochoris.gr